Prirodno.  Znanstveno dokazano.  Djelotvorno.

Naše ideje nadilaze naše proizvode, težimo istim vrijednostima za vašu dobrobit i dobrobiti našeg planeta.  Želimo da i sljedeće generacije mogu cijeniti i razumjeti prirodu i živjeti uz nju.

Tvrtka Mediterra Herbal d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivomRazvoj inovativnih kozmetičkih proizvoda iz biootpada industrije vinarstva i maslinarstva., referentnog broja KK.03.2.2.04.0210.
Cilj projekta je poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika.

Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 1.800.000,00 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 924.100,00 kn
Bespovratna sredstva – 718.744,44 kn
Privatni doprinos – 1.081.255,56 kn

Projekt je započeo 20. travnja 2019. te će se sve aktivnosti završiti do 20. listopada 2021.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:
Mediterra Herbal će ovim projektom ojačati svoje kapacitete za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima, ojačati svoje proizvodne kapacitete, te ostvariti specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“ OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Ovim projektom Poduzetnik će:
– Povećati svoje proizvodne kapacitete za proizvodnju inovativnih proizvoda veće dodane vrijednosti,
– Ostvariti rast udjela na domaćem, EU i globalnom tržištu,
– Osnažiti intelektualno vlasništvo i nematerijalnu imovinu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Kontakt osoba za više informacija: Ozren Milisavljević, +385 95 517 88 22,
e-mail: mediterraherbal@gmail.com

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Tvrtka MEDITERRA HERBAL d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom
„Immortelle-ispitivanje karakteristika linije muških kozmetičkih proizvoda za njegu kože“, referentnog broja KK.03.2.2.03.0125.

Projektom se nastoji proširiti poslovanje tvrtke Mediterra Herbal d.o.o., koja bi kroz
coobranding sa jednim od najvećih hrvatskih sportskih brandova lansirala na tržište mušku
kozmetičku liniju koja je spoj narodnih pripravaka i suvremenih znanstvenih trendova u
kozmetičkoj industriji. Projektni rezultat je inovativan pristup koji se sastoji od korištenja više
oblika ekstrakcije biljke koji za svrhu ima postići da finalni proizvod sadržava značajno veći
spektar djelotvornih spojeva u odnosu na korištenje samo jedne metode ekstrakcije,
odnosno, jednog tipa ekstrakta.

Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 40.171,88 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 32.137,50 kn
Bespovratna sredstva – 22.496,25 kn
Privatni doprinos – 17.675,63kn

Projekt je započeo 21. rujna 2020. te su uspješno završene sve aktivnosti 20. ožujka 2021.
Svrha projekta je provedbom navedenih projektnih aktivnosti osposobiti 6 proizvoda na
nacionalnim i međunarodnim tržištima. Ostvarenjem zacrtanih aktivnosti i ciljeva, poduzeće
će podići svoje poslovne prihode, kao i znanja zaposlenika. Ostvarenjem ovih ciljeva,
poduzeće će imati dovoljno operativnih i financijskih sredstava za daljnja ulaganja u
dugotrajnu imovinu, tehnološku opremljenost i nova radna mjesta, čime doprinosi i razvoju lokalnog i
nacionalnog gospodarstva.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MEDITERRA HERBAL d.o.o.
Kontakt osoba za više informacija: Ozren Milisavljević, +385 95 517 88 22,
e-mail:mediterraherbal@gmail.com

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više.